Good Morning Mother Shayari Images In Marathi

Shubh Sakal Aayi Shayari Image

Shubh Sakal Aayi Shayari Image


पूर्वजन्माची पुण्याई असावी
जन्म जो तुझ्या गर्भात घेतला,
जग पाहिलं नव्हतं तरी
नऊ महिने श्वास स्वर्गात घेतला
शुभ सकाळ

Shubh Sakal Aayi Shayari Message

Shubh Sakal Aayi Shayari Message


आई, किती ते तुझं निस्वा:र्थ प्रेम
हृद्याच्या किती कप्प्यात साठवू मी
कितींदा नव्या हृदयाचा संदेश
देवाकडे क्षणाक्षणाला पाठवू मी.
शुभ सकाळ

Good Morning Aayi Shayari Image

Good Morning Aayi Shayari Image


एकदा जरासं कुठे खरचटलो
आई, किती तू कळवळली होतीस
एक धपाटा घालून पाठीत
जख्मेवर फुंकर घातली होतीस
गुड मॉर्निंग

Good Morning Aayi Shayari In Marathi

Good Morning Aayi Shayari In Marathi


आई, करोडोंन मध्ये जरी हरवलो
तरी तू मला शोधून काढशील
आई, तुला एकदाच हाक दिली
तरी अब्जांनी धावून येशील.
गुड मॉर्निंग

Good Morning Aayi Shayari Pic

Good Morning Aayi Shayari Pic


आई, हजार जन्म घेतले तरी
एका जन्माचे ऋण फीटणार नाही
आई, लाख चुका होतील मज कडून
तुझं समजावनं मिटणार नाही.
गुड मॉर्निंग

Good Morning Aayi Shayari Status

Good Morning Aayi Shayari Status


असेन जर मजला,
मानव जन्म कधी
आई तुझ्याच पोटी,
पुन्हा जन्मावेसे वाटते
गुड मॉर्निंग

Good Morning Aayi Shayari

Good Morning Aayi Shayari


आई, तुझ्या रागवण्यातही
अनूभवलाय वेगळाच गोडवा
तुझ्या मायेच्या नित्य नव्या सणात
फिका पडतो दसरा नि पाडवा.
गुड मॉर्निंग

Shubh Prabhat Mother Shayari In Marathi

Shubh Prabhat Mother Shayari In Marathi


आई तुझ्या कुशीत,
पुन्हा यावेसे वाटते
निर्दयी या जगापासुन,
दुर जावेसे वाटते..
शुभ प्रभात

Shubh Prabhat Mother Shayari Marathi Image

Shubh Prabhat Mother Shayari Marathi Image


मायेन भरलेला
कळस म्हणजे आई,
मायेन विसावा देणारी
सावळी म्हणजे आई
शुभ प्रभात

Shubh Sakal Aayi Shayari Quote

Shubh Sakal Aayi Shayari Quote


आई ,तुझ्यापुढे ही माझी व्यथा कशाला ?
जेव्हा तुझ्यामुळे ह्या जन्मास अर्थ आला…
शुभ सकाळ

Shubh Sakal Aayi Shayari Status

Shubh Sakal Aayi Shayari Status


शोधून मिळत नाही पुण्य
सेवार्थाने व्हावे धन्य
कोण आहे तुजविण अन्य?
‘आई’ तुजविण जग हे शून्य..
शुभ सकाळ

Shubh Sakal Aayi Shayari

Shubh Sakal Aayi Shayari


आई, तुझ्यापुढे मी आहे अजून तान्हा
शब्दात सोड माझ्या आता हळूच पान्हा…
शुभ सकाळ

More Entries

  • Best Good Morning Shayari In Marathi
  • Good Morning Marathi Shayari Images
  • Good Morning Inspirational Marathi Shayari
  • Good Morning Father Marathi Shayari Status
  • Happy Sunday Shayari Images In Marathi
  • Good Morning Friendship Shayari In Marathi
  • Good Morning Monday Shayari in Marathi
  • Good Morning Rose Shayari in Marathi
  • Good Morning Marathi Shayari Images On Life
  • Good Morning Women Empowerment Marathi Shayari

Leave a comment

Recently Added