Happy Sunday Romantic Shayari Status In Marathi

Happy Sunday Romantic Marathi Shayari

Happy Sunday Romantic Marathi Shayari

हातात हात घेऊन तुझा एका शांत किनारी बसायचे आहे
तुला माझ्यामनातील सगळे काही सांगायचे आहे
Happy Sunday

Happy Sunday Romantic Shayari In Marathi

Happy Sunday Romantic Shayari In Marathi

असेन तुझा अपराधी,
फक्त एकच सजा कर,
मला तुझ्यात सामावून घे,
बाकी सगळं वजा कर.
Happy Sunday

Happy Sunday Romantic Shayari Status In Marathi

Happy Sunday Romantic Shayari Status In Marathi


तुझ्या कपाळावर ओठ टेकवण्याचा जीव करतो,
तुझ्याकडे पाहताच मनाचा डोह काठोकाठ भरतो
Happy Sunday

More Entries

  • Happy Sunday Marathi Status Images
  • Happy Sunday Shayari Images In Marathi
  • Happy Sunday Good Morning Messages
  • Romantic Good Morning Marathi Shayari Images
  • Good Morning Sunday Images In Marathi
  • Good Morning Marathi Shayari Images
  • Good Morning Father Marathi Shayari Status
  • Good Morning Inspirational Marathi Shayari
  • Happy Friday Wishes Messages In Marathi
  • Good Morning Monday Shayari in Marathi

Leave a comment

Recently Added