Good Morning Friendship Shayari In Marathi

Good Morning Maitri Mahnje Sundar Pahat

Good Morning Maitri Mahnje Sundar Pahat


मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट
कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट..
मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा
अन् जणू दरवळणारा मारवा
मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी
दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी.
गुड मॉर्निंग

Sweet Good Morning Friendship Shayari

Sweet Good Morning Friendship Shayari


मैत्री हि नेहमी गोड असावी ,
जीवनात तिला कशाची तोड नसावी ,
सुखात ती हसावी , दुखात ती रडावी,
पण आयुष्यभर मैत्री सोबत असावी.
Good Morning Friends

Good Morning Maitri Ayushya Bharachi Shayari

Good Morning Maitri Ayushya Bharachi Shayari


मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा ,
मैर्ती एक अनमोल भेट जीवनाची ,
मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा ,
मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची
गुड मॉर्निंग

Beautiful Good Morning Friendship Shayari

Beautiful Good Morning Friendship Shayari


मैत्रीला रंग नाही तरीही ती रंगीत आहे,
मैत्रीला चेहरा नाही तरीही ती सुंदर आहे,
मैत्रीला घर नाही म्हणूनच ती
माझ्या आणि तुझ्या हृदयात आहे…
Good Morning Friends

Good Morning Friendship Shayari Image

Good Morning Friendship Shayari Image


श्वासातला श्वास असते मैञी….
ओठातला घास असते मैञी….
काळजाला काळजाची आस असते मैञी….
कोणीहीजवळ नसताना तुझि साथ असते मैञी…
गुड मॉर्निंग

Good Morning Friends Shayari

Good Morning Friends Shayari


काही शब्द नकळत कानावर पडतात
कोणी दूर असुनही उगाच जवळ वाटतात
खर तर ही मैञीची नाती अशीच असतात
आयुष्यात येतात आणि आयुष्यच बनून जातात.
Good Morning Friends

Good Morning Friendship Shayari Marathi

Good Morning Friendship Shayari Marathi


जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री …फ़क्त मैत्री……
गुड मॉर्निंग

Good Morning Friendship Shayari Status

Good Morning Friendship Shayari Status


बहरू दे आपल मैत्रीच नात
ओथंबलेले मन होऊ दे रित
अशीच असुदे तुझ्या मैत्रीची साथ
घट्ट पकड माझ्या मैत्रीचा हात.
Good Morning Friends

Good Morning Maitri Shayari In Marathi

Good Morning Maitri Shayari In Marathi


जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील ,
एकत्र नसलो तरी सुगन्ध दरवळत राहील,
कितीही दूर गेलो तरी मैत्रीचे हे नाते ,
आज आहे तसेच उद्या राहील.
गुड मॉर्निंग

Good Morning Friendship Shayari

Good Morning Friendship Shayari


जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते,
आनंद दाखवायला हास्यांची गरज नसते,
दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते,
न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते,
ती म्हणजे मैञी असते…
Good Morning Friends

Good Morning Marathi Shyari For Dear Friend

Good Morning Marathi Shyari For Dear Friend


सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
मनाची आठवण कधी मिटणार नाही ,
एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी ,
तुझे आणी माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही.
गुड मॉर्निंग

Good Morning Marathi Shyari For Friend

Good Morning Marathi Shyari For Friend


मैत्री असावी मनामनाची,
मैत्री असावी जन्मोजान्माची,
मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची ,
अशी मैत्री असावी फक्त
तुझी नि माझी
गुड मॉर्निंग

More Entries

  • Good Morning Inspirational Marathi Shayari
  • Good Morning Marathi Shayari Images
  • Happy Sunday Shayari Images In Marathi
  • Best Good Morning Shayari In Marathi
  • Good Morning Rose Shayari in Marathi
  • Good Morning Father Marathi Shayari Status
  • Good Morning Mother Shayari Images In Marathi
  • Romantic Good Morning Marathi Shayari Images
  • Good Morning Monday Shayari in Marathi
  • Good Morning Marathi Shayari Images On Life

Leave a comment

Recently Added